Zajęcia matematyczne „Liczę, porównuję i rozwiązuję”

W naszym przedszkolu jest realizowanych wiele ciekawych zajęć wspierających wszechstronny rozwój i zainteresowania dzieci. Do takich zaliczają się zajęcia matematyczne z programu „Liczę, porównuję i rozwiązuję”, który został skonstruowany na podstawie metody nauczania matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Celem tych zajęć było wyrobienie u dzieci pozytywnego nastawienia do matematyki, poznawanie jej w różnorodnych zabawach, tak by przyswajanie omawianych treści dokonywało się płynnie, przyjemnie i zostawało na długo w pamięci. Podczas każdych zajęć dzieci miały możliwość w przystępnej dla nich formie samodzielnie przećwiczyć omawiane na zajęciach treści, a wiadomo doświadczenie samemu – coś zrobić, coś sprawdzić daje najlepsze efekty nam, jako nauczycielom a dzieciom przy tym najwięcej satysfakcji. Dzieci przez cały rok poznały następujące treści, które były realizowane w blokach miesięcznych takich jak: Wielkość, kolor, kształt – czyli figury geometryczne (Wrzesień); Orientacje przestrzenne (Październik); Rozwijanie umiejętności liczenia (Listopad); Podstawowe wiadomości o zbiorach (Grudzień); Wysokość, długość, szerokość (Styczeń). W drugim semestrze zaś dzieci poznawały i poszerzały swoją wiedzę z zakresu następującej tematyki: Ciężar (Luty); Organizacja przestrzeni i czasu (Marzec); Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i analizowania danych (Kwiecień); Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i koncentracji uwagi (Maj); Gry i zabawy matematyczne (Czerwiec); Ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrealizowane treści (Lipiec). Dzieci chętnie wchodziły we wszelkie działania np. przy poznawaniu jednostek miary zarówno w dawnych czasach jak i dziś, sprawdzały długości różnych przedmiotów w sali, swój wzrost podając go w jednostce stopy. Na zajęciach dotyczących tematyki ciężaru dzieci uczyły się, w jakich jednostkach można podać wagę przedmiotów, same ważyły „ na oko”, na wadze szalkowej, kuchennej czy łazienkowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia o pomiarze czasu dawniej i dziś, gdzie dzieci dowiedziały się jak można w prosty sposób skonstruować zegar słoneczny i oczywiście sprawdziliśmy jego działanie na dworze. Przedszkolaki zaskoczyły również swą kreatywnością i nauczycieli i siebie nawzajem, gdy konstruowały swoje własne gry matematyczne a następnie same w nie grały – a więc przyjemne z pożytecznym – tak jak cały cykl zajęć i o to chodzi w edukacji! Analizując cały rok zajęć dało się zauważyć, że dzieci chętnie w nich uczestniczyły, biorąc udział w każdej przygotowanej aktywności, sprawnie przyswajały treści matematyczne, które wykorzystywały później w różnego rodzaju zabawach jak też we własnych inicjatywach na grupie. Satysfakcjonujący również był poziom wiedzy zapamiętanej ze wszystkich zajęć, który został sprawdzony na zajęciach utrwalających na koniec programu.