Trening umiejętności społecznych LEGO TUS

Od października 2019 roku oferta terapeutyczna naszego przedszkola została wzbogacona o zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych LEGO TUS. Zajęcia te prowadzone są przez czteroosobowy zespół terapeutów, w czterech grupach liczących od 4-6 dzieci. Każda z grup spotyka się na zajęciach raz w tygodniu aby pod okiem terapeutów doskonalić swoje kompetencje społeczne. Poprzez planową i kierowaną zabawę znanymi i lubianymi przez dzieci klockami LEGO realizujemy następujące cele terapeutyczne:

Kształtowanie umiejętności utrzymywania kontaktu wzrokowego;

Motywowanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności;

Rozwijanie kompetencji dzieci w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

Wdrażanie dzieci do budowania konstruktywnego dialogu;

Nauka respektowania zasad grupowych;

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;

Doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji;

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;

Nauka adekwatnego sposobu okazywania emocji i uczuć;

Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne i w naturalnych warunkach zabawy grupowej doświadczają wielu nowych sytuacji społecznych. Panująca na zajęciach przyjazna atmosfera wzajemnego szacunku oraz możliwość konstruowania budowli z klocków Lego sprawia, że dzieci z radością biorą udział w zajęciach i skutecznie realizują cele terapii.

Oddziaływania terapeutyczne realizowane są w oparciu o program zajęć terapeutycznych LEGO TUS i  wiedzę zdobytą przez terapeutów na odpowiednim szkoleniu.