Tak Przedszkolaki świętowały dzień Wszystkich świętych

W dniach poprzedzających święto Wszystkich Świętych, w ramach zajęć katechetycznych dzieci rozmawiały o tym, że świętość to bardzo radosna perspektywa spotkania się w przyszłości z Panem Jezusem w naszym wspólnym Domu. Poznaliśmy historię świętego Franciszka i Mikołaja a także odwiedziliśmy łukowski cmentarz aby zapalić znicze i pomodlić się przy grobach osób zasłużonych dla naszej wolności.