Szkolenie AAC

Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się.

W kwietniu 2017 do naszego przedszkola przyjechała Pani Alina Smyczek z Krakowa, aby przekazać nauczycielom, nauczycielom wspierającym oraz terapeutom wiedzę z zakresu AAC.

AAC pomaga dzieciom niemówiącym w odkryciu własnej sprawczości i autonomii. Dzięki odpowiednim narzędziom dzieci
te mogą wyrazić to, co dotąd zamknięte było w ich głowach. Powiedzieć, co chcą jeść na obiad, opowiedzieć co robiły wczoraj z babcią i gdzie chcą spędzać wakacje. Każde dziecko ma coś do powiedzenia! Chcemy to słyszeć nawet wtedy,
gdy ciało i niepełnosprawność stawiają barierę.

Na szkoleniu uczyliśmy się tego jak metodycznie wprowadzać AAC i jak dobierać narzędzia do indywidualnych potrzeb
i możliwości dziecka.