Metody pracy wychowawców

Stosowane w przedszkolu metody prowadzenia zajęć związane są ze sposobem pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji wyznaczonych celów zajęć oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Można wyodrębnić trzy grupy metod: oglądowe, słowne oraz praktycznego działania. Warto przy tym zaznaczyć, że metoda oglądowa opiera się na obserwacji i pokazie. Stosowana jest podczas spacerów, wycieczek, czy oglądania różnego rodzaju ilustracji. Metoda słowna  wykorzystywana jest w czasie słuchania różnego rodzaju utworów literackich: wierszy, opowiadań, bajek.

Chcemy aby dziecko uczyło się wszystkimi zmysłami, szczególnie przez zabawę, aby nauczanie nie było oparte tylko na wiedzy podającej czyli przyswajaniu gotowej wiedzy podanej przez nauczyciela.

Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci i umiejętności. Najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuje się różne metody, w tym.:

 METODY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I TAŃCA:

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

– Metoda barwo-dźwiękowa H. Meterowej.

– Elementy opowieści ruchowej Thulin.

– Ćwiczenia rytmiczne.

– Zabawy w kręgu – stymulacja integracyjna.

– Metody rozwijające świadomość ciała.

– Elementy metod E. E. Gordona, Batia Strauss, Labana, Carla Orffa

 METODY AKTYWNE OŻYWIAJĄCE DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE:

– Pedagogika zabawy Klanza.

– Pedagogika Marii Montessori.

– Metoda projektów badawczych.

– Gry planszowe.

– Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”.

– Sensoplastyka.

 TECHNIKI PARATEATRALNE:

– Drama.

– Pantomima.

– Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy.

 METODY Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ:

– Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

– Metoda Dobrego Startu „Od wierszyka do cyferki” M. Bogdanowicz, M. Barańskiej, E.Jakackiej.

METODY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA:

– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

– Metoda Krakowska.

TECHNIKI RELAKSACYJNE: 

– Masaż relaksacyjny.

– Wierszyki masażyki relaksacyjne.

– Muzyka relaksacyjna.

Wszystkie wspomniane metody i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka,  rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

Metody pracy terapeutów

– Growth trough Play System GPS.

– Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowane przez M. i Ch. Knill.

– Zabawy Fundamentalne.

– Metoda Felicji Affolter.

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe).

– Kinesiology Taping.

– Metoda ruchu rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne.

– Sensoplastyka (plastyka sensoryczna).

– Pedagogika zabawy.