Nasze działania to przede wszystkim twórczy proces ukierunkowany na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Placówka zmierza do wychowania wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Pokazujemy jak brać odpowiedzialność za uczucia, rozpoznawać potrzeby, komunikować i nawiązywać kontakt z innymi ludźmi, tak aby współpracować w działaniach ku zaspokajaniu potrzeb swoich i innych osób.

W naszej pracy opieramy się na koncepcji komunikacji sformułowanej przez Marshalla B. Rosenberga, którą on sam nazwał Nonviolent Communication (NVC) albo “językiem serca”, w polskim tłumaczeniu – Porozumienie Bez Przemocy.

Jesteśmy przeciwnikami zarówno wychowania przemocowego jak i bezstresowego.

Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z rodzicami, abyśmy razem dbali o rozwój dzieci. Nasze przedszkole jest otwarte dla nich tak samo jak dla ich dzieci. Zapraszamy dorosłych do tego, abyśmy uczyli się dialogu z dziećmi.


 

„Jeśli to nie jest miejsce, w którym łzy są zrozumiane,
Dokąd pójdę, żeby płakać?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym mój duch dostanie skrzydeł,
Gdzie pójdę, by się wznosić?

Jeśli to nie jest miejsce, gdzie dostanę odpowiedź na moje pytania,
Dokąd pójdę, aby je poszukać?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym moje uczucia będą usłyszane,
Dokąd pójdę, żeby mówić?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym zostanę zaakceptowany takim, jakim jestem,
Dokąd mogę pójść, żeby być sobą?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym spróbuję nauki i dorastania,
Gdzie mogę być właśnie mną?”

Wiliam Crocker, po wizycie w szkole realizującej założenia „edukacji wzbogacającej życie”.