Przedszkole uczące się

Od stycznia 2017 r. nasze Przedszkole uczestniczyło w kursie e-learningowym

„Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Kurs został utworzony z inicjatywy profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, ekspertki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Nasza placówka, jako jedyna w Łukowie przystąpiła do uczestnictwa w kursie e-learningowym i otrzymała tytuł „Przedszkole uczące się”, a także została przyjęta do elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa APS skupiającego ponad 240 podmiotów.

Ewelina Karwowska wzięła udział w konkursie i została wyróżniona jako Aktywny nauczyciel. Wygrała kurs organizowany przez APS w Warszawie.

Akademia Pedagogiki Specjalnej to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która od  blisko stu lat kształci nauczycieli wszystkich szczebli edukacji.