Program ” Dzieci uczą dzieci”

Zajęcia realizowane na podstawie programu własnego pt. „Dzieci uczą dzieci” – rozwijającego kompetencje społeczne dzieci Realizacja powyższego programu odbywa się pomyślnie od 2015 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, które biorą w nim czynny udział. Przygotowany program ma za zadanie sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi najmłodszych, szczególnie w zakresie wspomagania rozwoju umiejętności współdziałania w grupie oraz samodzielności, odwagi i nabywania przez nie kompetencji komunikacyjnych, czyli ogólnie ujmując kompetencji społecznych, które są niezwykle ważne w funkcjonowaniu w społeczności przedszkolnej. Charakterystyczną cechą programu „Dzieci uczą dzieci” jest skupienie się na mocnych stronach dziecka, jego zainteresowaniach, zdolnościach oraz przede wszystkim wzbudzaniu w nim pewności siebie, odwagi i umiejętności współpracy z kolegami w grupie. Równie ważny aspekt, na którym program jest oparty dotyczy nauki swobodnych wypowiedzi na różne tematy i komunikowania się. W trakcie zajęć, które dziecko samo prowadzi, (kiedy jest taka potrzeba przy wsparciu nauczyciela) na podstawie swoich przeżyć, doświadczeń, emocji i zainteresowań ma okazję wypowiedzieć się, nauczyć swoich rówieśników tego, co jest dla niego ważne, rozbudzić w nich ciekawość omawianym tematem. Cele ogólne omawianego programu to: pobudzanie i rozwijanie u dzieci umiejętności wypowiadania się na różne tematy dotyczące ich samych oraz innych; rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień; dostrzeganie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, możliwości; przezwyciężanie stresu przed wystąpieniami publicznymi. Te wszystkie cele ku wielkiej satysfakcji realizowały się w grupie jak i indywidualnie, w dziecku, które te zajęcia prowadziło. Przedszkolaki chętnie przygotowywały się do zajęć i dzieliły się swoimi zainteresowaniami z rówieśnikami. Przedszkolaki przygotowując zajęcia brały pod uwagę wiele form aktywności i ich naprzemienność, nie brakowało na nich ciekawych zabaw ruchowych czy plastycznych. Dzięki tym doświadczeniom dzieci bardziej dostrzegały poczucie własnej wartości otrzymując dużo wzmocnień pozytywnych od dzieci jak i dorosłych. Istotnym celem również zrealizowanym w programie było przezwyciężanie stresu przed wystąpieniami publicznymi, co najbardziej można było zaobserwować u dzieci, które prowadziły zajęcia kilkukrotnie. Sukcesem tych zajęć było również przełamanie się wielu osób nieśmiałych, na co dzień mało aktywnych, rzadko wypowiadających się na zajęciach czy też możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań. Dzieci z niepełnosprawnością czy różnymi trudnościami mogły pokazać swój potencjał i ogrom wiedzy w interesujących je dziedzinach. Tematy zajęć zaskakiwały swą różnorodnością i tak np. można było posłuchać o dinozaurach, postaciach z bajek, księżniczkach, pociągach, samochodach, wiejskich i dzikich zwierzętach, klockach Lego, figurkach Super Zings, zmysłach człowieka, zabawach, które można zorganizować sobie w domu i wielu wielu innych fascynujących rzeczach. Nie da się zapomnieć zajęć krajoznawczych chłopca, który z ogromną dokładnością i licznymi ciekawostkami opowiadał o kulturze i interesujących miejscach w Azji pilnując się przy tym samodzielnie sporządzonego harmonogramu zajęć, a dzięki pomysłowości rodziców dzieci miały okazję popróbować słodkich przysmaków kuchni azjatyckiej. Ogromną niespodziankę całej grupie przygotował również chłopiec, który chciał poprowadzić zajęcia o koniach. Każdy metodyk wie, że najlepiej uczymy się przez doświadczenie wiedzy w praktyce, więc czemu nie poprosić rodziców o wsparcie, którzy zresztą o zwierzętach poprzez swą pracę wiedzą najwięcej? Tak też się stało i na podwórko przedszkolne zawitał mały kucyk, który dostarczył dzieciom wielu wrażeń, a kto miał ochotę mógł załapać się na małą przejażdżkę. Istotnym obszarem również realizującym się w ramach tego programu, co jest ważne do zaznaczenia jest współpraca z rodzicami, którzy wspierali swoje pociechy w przygotowaniach do zajęć, dopytując często o formę zajęć, rodzaje przygotowanych zabaw, czas ich trwania, pomoce, które można przynieść z domu itp. To, z czego najbardziej cieszyły się dzieci prowadzące zajęcia to fakt, iż mogły się one wcielić w rolę nauczyciela, przekazać innym jakąś wiedzę, podzielić się swoimi zainteresowaniami, pochwalić się ciekawymi kolekcjami przyniesionymi z domu. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach również miały z tego ogromną radość dowiadując się czegoś więcej o koledze/koleżance z grupy, słuchając interesujących informacji odpowiednio dobranych dla dzieci, – bo przez dzieciJ. Ileż kompetencji dzieci uzyskały w ramach tego programu było widać gołym okiem przypatrując się im jak mierzyły się z tym niełatwym wyzwaniem. Miło również było „posłuchać siebie” w słowach małego prowadzącego, a nieraz były to perfekcyjnie cytowane teksty. Obok wspomnianych osiągnięć dzieci przy tych wszystkich realizowanych działaniach umacniały się również ich więzi, pogłębiały relacje, co pozytywnie wpływało na integrację grupy. I tyle umiejętności, wiedzy, kontaktu zadziało się dzięki działaniom dzieci dla dzieci…