Katarzyna Chachaj:
• Terapia pedagogiczna;
• Terapia widzenia;
• Niedyrektywne formy terapii osób z autyzmem;
• Funkcjonalna diagnoza widzenia;
• Zajęcia polisensoryczne;
• Zajęcia muzyczno – ruchowe z elementami metody E.E. Gordona i W. Sherborne.

Barbara Dmowska:
• Zajęcia polisensoryczne.

Justyna Goławska:
• Terapia psychologiczna;
• Dogoterapia;
• TUS;
• Niedyrektywne formy terapii osób z autyzmem;
• Diagnoza psychologiczna;
• Diagnoza funkcjonalna rozwoju psychoruchowego.

Klaudia Kalińska:
• Terapia pedagogiczna;
• Terapia taktylna;
• Niedyrektywne formy terapii osób z autyzmem;
• Halliwick.

Małgorzata Kamecka:
• Terapia pedagogiczna;
• Terapia ręki;
• Niedyrektywne formy terapii osób z autyzmem;
• TUS.

Ewelina Karwowska:
• Terapia ręki;
• Terapia Pedagogiczna;
• TUS;
• Diagnoza dysleksji.

Anita Konieczna:
• Terapia pedagogiczna;
• Terapia neurologopedyczna;
• Diagnoza logopedyczna.

Marzena Maliszewska:
• Terapia pedagogiczna;
• Terapia ręki;
• TUS.

Barbara Sierpień:
• Terapia Integracji Sensorycznej;
• Terapia pedagogiczna;
• Terapia ręki;
• Terapia taktylna;
• Diagnoza Integracji Sensorycznej;
• Diagnoza funkcjonalna rozwoju psychoruchowego;
• Zajęcia polisensoryczne;
• Sensoplastyka.

Renata Zięba:
• Rehabilitacja ruchowa;
• Halliwick;
• Terapia integracji Sensorycznej;
• Diagnoza Integracji Sensorycznej.

Anna Żądełek:
• Terapia logopedyczna;
• Terapia neurologopedyczna;
• Diagnoza logopedyczna.