Proponujemy:

  • Diagnozę Integracji Sensorycznej
  • Diagnozę Fizjoterapeutyczną
  • Diagnozę Psychologiczną
  • Diagnozę Logopedyczną
  • Diagnoza Funkcjonalna Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
  • Funkcjonalną Diagnozę Widzenia

Przygotowujemy indywidualne zalecenia dla każdego dziecka.