CENNIK OŚRODKA

 

Zajęcia indywidualne
60 minut 30 minut
Integracja sensoryczna (SI) 80 zł 40 zł
Rehabilitacja ruchowa 80 zł 40 zł
Terapia psychologiczna 80 zł 40 zł
Terapia logopedyczna 80 zł 40 zł
Terapia neurologopedyczna 80 zł 40 zł
Terapia widzenia 80 zł 40 zł
Terapia pedagogiczna 80 zł 40 zł
Terapia taktylna 80 zł 40 zł
Terapia ręki 80 zł 40 zł
Dogoterapia 45 minut 70 zł
30 minut 60 zł
Niedyrektywne formy terapii osób z autyzmam 80 zł 40 zł
Halliwick- zajęcia na pływalni 80 zł 40 zł

 

Zajęcia grupowe
60 minut
Trening umiejętności społecznych (4 dzieci – 2 terapeutów) 50 zł/dziecko
Halliwick- zajęcia na pływalni (3-4 dzieci)  40 zł/dziecko
Polisensoryczne (8-10 dzieci – 1 terapeuta) 40 zł/dziecko
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elem. metody E. Gordona i W. Sherborne (8-10 dzieci – 1 terapeuta) 40 zł/dziecko
Sensoplastyka (8-10 dzieci – 1 terapeuta) 40zł/dziecko

 

Diagnoza Czas/Cena
Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI) 4-5 godzin z badaniami i przygotowaniem opinii/260 zł
Diagnoza Fizjoterapeutyczna 1-2 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/100-160 zł
Diagnoza Psychologiczna 1-3 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/120-160 zł
Diagnoza Logopedyczna 2-3 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/120-160 zł
Diagnoza Funkcjonalna Rozwoju Psychoruchowego (KORP) 1-3 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/120-160 zł
Funkcjonalna Diagnoza Widzenia 1-2 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/100-160 zł