CENNIK OŚRODKA

 

Zajęcia indywidualne
60 minut
Integracja sensoryczna (SI) 100 zł
Rehabilitacja ruchowa 100 zł
Terapia psychologiczna 100 zł
Terapia logopedyczna 100 zł
Terapia neurologopedyczna ( ustalamy indywidualnie)
Terapia widzenia 100 zł
Terapia pedagogiczna 100 zł
Terapia taktylna 100 zł
Terapia ręki 100 zł
Dogoterapia 30 minut/ 80 zł
Niedyrektywne formy terapii osób z autyzmam ( ustalamy indywidualnie )
( ustalamy indywidualnie)
Halliwick- zajęcia na pływalni

 

                                                                          Zajęcia Grupowe(

( cennik ustalamy indywidualnie )

Trening umiejętności społecznych
Halliwick- zajęcia na pływalni
Polisensoryczne
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elem. metody E. Gordona i W. Sherborne
Sensoplastyka

 

Diagnoza Czas/Cena
Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI) 4-5 godzin z badaniami i przygotowaniem opinii/350 zł
Diagnoza Fizjoterapeutyczna 1-2 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/150 zł
Diagnoza Psychologiczna 1-3 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/ustalamy indywidualnie
Diagnoza Logopedyczna 2-3 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/ustalamy indywidualnie
Diagnoza Funkcjonalna Rozwoju Psychoruchowego (KORP) 1-3 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/ ustalamy indywidualnie
Funkcjonalna Diagnoza Widzenia 1-2 godziny z badaniami i przygotowaniem opinii/ ustalamy indywidualnie