Jeżyki stawiają pierwsze kroki w świecie finansów :)

W tym tygodniu „Jeżyki” poprzez zabawę poznały pojęcie budżetu domowego, zapoznały się ze sposobami oszczędzania, historią powstania pieniędzy, odnajdywały się w sytuacji kupna i sprzedaży, poznawały wartość nabywczą pieniądza, jego rolę oraz źródło. Ponadto poznały monety i banknoty, porównywały ich wartość, dokonywały prostych obliczeń pieniężnych, porównywały pieniądze oraz porządkowały od najmniejszej do najwieększej wartości i odwrotnie. Chętnie podejmowały wszystkie działania, wykazywały ogromne zainteresowanie oraz radość z prowadzonych zajęć.