Dzieci odkrywają nieskończone pokłady swojej wyobraźni.

 25 października 2019 Dziś dzieci czerpiąc informacje ze zmysłu wzroku, słuchu i dotyku opisywały piłki, rozwijając przy tym swój język i wyszukując jak największą ilość szczegółów, szukając cech wspólnych oraz tych które je różnią. Następnie każde dziecko wybierało kolor koła i mówiło co można do niego dodać żeby powstał realny przedmiot, postać czy zjawisko. Pomysłów było bez liku.