20.11.2018 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

We wtorek 20.11.2018 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W radosnej atmosferze dzieci poznały swoje prawa i utrwaliły wiedzę na ich temat. Przedszkolaki dowiedziały się, że mają prawo m.in. do : rodziny, do samodzielnego doboru przyjaciół, do odpoczynku, nietykalności osobistej,  zachowania tajemnicy i prywatności oraz do leczenia.  Wnioski z rozmów zostały uwiecznione na okolicznościowych plakatach, a  w naszym ubiorze tego dnia dominował kolor niebieski.