20-21 stycznia 2018 kadra naszego przedszkola spotkała się z Panią Aliną Smyczek na warsztacie:
„Wprowadzamy AAC”
Wspomaganie rozwoju umiejętności komunikowania się dzieci o specjalnych potrzebach z użyciem AAC –
ćwiczenia praktyczne

Warsztat był praktycznym suplementem do szkolenia pt.
„Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób/dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami
w komunikowaniu się”.

Cieszymy się z rozwoju naszych umiejętności i kompetencji związanych z wprowadzaniem AAC. Podejście zgodne
z komunikacją alternatywną i wspomagającą jest kompatybilne z filozofią przedszkola, bo opiera się na otwartości i pełnej akceptacji drugiego człowieka. Jest też zgodne z nowoczesnym pojęciem niepełnosprawności, które mówi o tym,
że niepełnosprawność nie tkwi w osobie, a w warunkach w jakich dana osoba żyje, a które uniemożliwiają jej pełne korzystanie z życia społecznego. Tak więc, nie chcemy “zmieniać” naszych podopiecznych, a w szacunku dostosowywać warunki do ich potrzeb i możliwości!